سرور مجازی هلند

بهترین کیفیت و سرعت

۱ گیگابایت

تومان237,000
ماهانه

CPU 1core

RAM 1 GB DDR4

۲۰ GB SSD فضا

۵۰۰ GB IPv4 پهنا

لینوکس.ویندوز

۲ گیگابایت

تومان258,000
ماهانه

CPU 1core

RAM 2 GB DDR4

25 GB SSD فضا

۱ TB IPv4 پهنا

لینوکس.ویندوز

۴ گیگابایت

تومان533,000
ماهانه

CPU 2core

RAM 4 GB DDR4

45 GB SSD فضا

2 TB IPv4 پهنا

لینوکس.ویندوز

۸ گیگابایت

تومان906,000
ماهانه

CPU 2core

RAM 8 GB DDR4

90 GB SSD فضا

3 TB IPv4 پهنا

لینوکس.ویندوز