خدمات مدیریت instagram

مدیریت سیستم ها یا پیج هارا به فایاتک بسپارید. با تیم متخصص ;)

پکیج پایه

تومان1,800,000
ماهانه

قالب و تم اختصاصی
ارائه تقویم محتوایی
  • ۱۵-۲۰ تعداد پست (در ماه)
  • ۱۵-۲۰ تعداد استوری (در ماه)
  • لایک و کامنت فعالیت داخل پیج

پکیج اکونومی

تومان2,250,000
ماهانه

قالب و تم اختصاصی
ارائه تقویم محتوایی
رصد پیج‌های رقیب
ارائه گزارش پیج
  • ۲۵ تعداد پست (در ماه)
  • ۲۵ تعداد استوری (در ماه)
  • لایک و کامنت،پاسخ گویی به کامنت فعالیت داخل پیج

پکیج حرفه ای

تومان2,780,000
ماهانه

قالب و تم اختصاصی
ارائه تقویم محتوایی
رصد پیج‌های رقیب
عکاسی ۱۰ عدد
ارائه گزارش پیج
تحلیل پیج
  • ۳۰ به بالا تعداد پست (در ماه)
  • ۳۰ به بالا تعداد استوری (در ماه)
  • لایک و کامنت،پاسخ گویی به کامنت،پاسخ گویی به دایرکت فعالیت داخل پیج