سرور مجازی SATA ایران

سرور FT1 با هارد SATA

تومان264,000
شش ماهه

VPS FT1
 • CORE 1 پردازنده
 • 1 GB رم
 • 40 GB هارد دیسک
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • ایران ، برج میلاد محل دیتاسنتر

سرور FT2 با هارد SATA

تومان62,700
ماهانه

VPS FT2
 • CORE 1 پردازنده
 • 1 GB رم
 • 60GB هارد دیسک
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • ایران ، برج میلاد محل دیتاسنتر

سرور FT3 با هارد SATA

تومان81,400
ماهانه

VPS FT3
 • CORE 2 پردازنده
 • 2 GB رم
 • 80 GB هارد دیسک
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • ایران ، برج میلاد محل دیتاسنتر

سرور FT4 با هارد SATA

تومان110,000
ماهانه

VPS FT4
 • CORE 2 پردازنده
 • 3 GB رم
 • 120 GB هارد دیسک
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • ایران ، برج میلاد محل دیتاسنتر

سرور FT5 با هارد SATA

تومان165,000
ماهانه

VPS FT5
 • CORE 4 پردازنده
 • 4 GB رم
 • 180 GB هارد دیسک
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • ایران ، برج میلاد محل دیتاسنتر

سرور FT6 با هارد SATA

تومان258,500
ماهانه

VPS FT6
 • CORE 4 پردازنده
 • 6 GB رم
 • 500 GB هارد دیسک
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • ایران ، برج میلاد محل دیتاسنتر

سرور FT7 با هارد SATA

تومان286,000
ماهانه

VPS FT7
 • CORE 4 پردازنده
 • 8 GB رم
 • 500 GB هارد دیسک
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • ایران ، برج میلاد محل دیتاسنتر

سرور FT8 با هارد SATA

تومان396,000
ماهانه

VPS FT8
 • CORE 4 پردازنده
 • 8 GB رم
 • 750 GB هارد دیسک
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • ایران ، برج میلاد محل دیتاسنتر

سرور FT9 با هارد SATA

تومان506,000
ماهانه

VPS FT9
 • CORE 6 پردازنده
 • 16 GB رم
 • 1 TB هارد دیسک
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • ایران ، برج میلاد محل دیتاسنتر