سرور اختصاصی

سرور اقتصادی DFT1

تومان715,000
ماهانه

پردازنده (G7 X 5650 (6core-12Threads

رم 16GB

حافظه 2*146 SAS 15K

ترافیک نامحدود ماهانه

پورت 1GB

سرور اقتصادی DFT2

تومان839,000
ماهانه

پردازنده G7 X 5650 (6core-12Threads)

رم 16GB

حافظه 1T TSATA +128 SSD

ترافیک نامحدود ماهانه

پورت 1GB

سرور اقتصادی DFT3

تومان989,000
ماهانه

پردازنده (G7 X 5670 (6core-12Threads

رم 24GB

حافظه 2* 900 SAS10K

ترافیک نامحدود ماهانه

پورت 1GB

سرور سازمانی PFT1

تومان1,261,000
ماهانه

پردازنده (G8 2* E5 2620v1(12core-24Threads

رم 32GB

حافظه 2* 900 SAS10K

ترافیک نامحدود ماهانه

پورت 1GB

سرور سازمانی PFT2

تومان1,485,000
ماهانه

پردازنده (G8 2* E5 2620 V2(12core-24Thread

رم 48GB

حافظه 2 *1/8T SAS

ترافیک نامحدود ماهانه

پورت 1GB

سرور سازمانی PFT4

تومان2,045,000
ماهانه

پردازنده (G8 2*E5-2650 v2(16core-32Threads

رم 64GB

حافظه 2 * 500 SSD

ترافیک نامحدود ماهانه

پورت 1GB

سرور سازمانی (PFT3 (10G

تومان2,450,000
ماهانه

پردازنده (G8 2*E5-2650 v2(16core-32Threads

رم 64GB

حافظه 2 * 500 SSD

ترافیک نامحدود ماهانه

پورت 10GB