مقالات

 حل مشکل پخش شدن فیلم و فایل صوتی به جای دانلود فایل

بسیاری از مدیران سایت وقتی فایل صوتی یا فیلمی روی سایت خود برای دانلود قرار می‌دهدند، با این مشکل...